فیوز( مینیاتوری) چیست؟

بهتر است با یک مقدمه شروع کنیم ، فیوز یک عنصر حفاظتی در مدار است که هرگونه اضافه جریانی را که بیشتر از مقدار نوشته شده روی فیوز باشد تشخیص داده و آنرا سریع قطع میکند...

کلید های مینیاتوری

فیوز- مهندس ابزار


بدین صورت که جریان اضافه سبب تولید گرما در فیوز شده و یک سیم حساس به حرارت را که در مسیر عبور جریان و در داخل فیوز قرار دارد ذوب میکند و در نتیجه مسیر عبور جریان قطع شده و اتصال کوتاه بطور موقت برطرف می شود اما تا زمانی که عامل ایجاد کننده اتصال کوتاه مرتفع نگردد عوض کردن فیوز فایده ای ندارد. پس ما متوجه شدیم که فیوز پس از قطع مدار میسوزد و باید تعویض گردد، اما در مورد مینیاتوری ها قابل ذکر است استفاده از کلمه فیوز مینیاتوری اشتباه و متاسفانه در بازار رایج است مینیاتوری ها کلید های اتوماتیکی هستند که پس از قطع مدار مجددا قابل وصل میباشند پس کلید های اتوماتیک مینیاتوری وسیله حفاظتی  هستند که در مقابل جریان اضافه حساس می باشند و به سرعت مدار را قطع می کنند و به عبارتی این کلید فیوز ها نسبت به تحمل جریان اولیه و اضافه بار سریعاً عکس العمل نشان می دهدند و برق را قطع می کنند.

مشخصات روی کلید های اتوماتیک مینیاتوری و تیپ آنها

مشخصات کلید های مینیاتوری-مهندس ابزار

بر روی بدنه کلید های اتوماتیک مینیاتوری حروف و اعدادی نوشته شده است مانند: ( c 16) که c تیپ فیوز و 16  جریان نامی (حد اکثر جریان مجاز) کلید می باشد.

 تیپ های معمول کلید های اتوماتیک مینیاتوری ها عبارتند از :  تیپ B    تیپ C     تیپ D      تیپ K      تیپ Z

 

 

تیپ B:  این کلید ها  مخصوص بار روشنایی می باشد که به سرعت در مقابل جریان اضافه عکس العمل نشان می دهد، این کلید ها به کلیدهای تند کار نیز معروف هستند.

 

تیپ C:  این کلیدها  برای راه اندازی موتور هایی که توان کم داشته و جریان راه اندازی بالایی ندارند مورد استفاده قرار می گیرند مانند موتور کولر های گازی یا پمپ ها آب خانگی

 

تیپ D: از این کلید برای موتور های با جریان هجومی بالا که جریان راه اندازی بالایی دارند استفاده می شود، این کلید ها تحمل جریان لحظه ۱۰ تا ۱۴ برابر جریان نامی خود را دارد این کلید ها کند کار هستند.

تیپ K: این نوع کلید ها معمولاً در مدارات قدرت مورد استفاده قرار می گیرد،  حساسیت در اضافه بار در این نوع کلید نسبت به سایر کلید ها بیشتر است یعنی اگر موتور بار اضافه را تحمل کند این کلید سریع ، موتور را خاموش کند این کلید ها برای موتور هایی که زیر با هستند توصیه می شود.

 

تیپ Z: کلید های تند کار حساس ، در این کلید ها هنگامی که جریان عبوری از جریان نامی بیشتر شود در یک مدت زمان خاص ( که از تمامی تیپ ها کمتر است ) خیلی سریع فرمان قطع را صادر میکند، حساسیت این نوع کلید ها هم در موقع اضافه بار و هم هنگام بروز اتصال کوتاه از تمامی کلید ها بیشتر است و در صورت بروز خطا مدار را سریع قطع میکند، بنابر این کاربرد این نوع کلید اتو ماتیک مینیاتوری در مدارات با حساسیت بالا از جمله مدارات الکترونیکی می باشد.تحمل جریان لحظه ای در این نوع کلید ها ۲ تا ۳ برابر جریان نامی است.

زمان قطع تیپ کلید های اتوماتیک مینیاتوری ها به ترتیب از سریع ترین، عبارت است از :  

D – K – C – B – Z

 

 

جریان نامی ( رنج) کلید های مینیاتوری برای استفاده به شرح زیر می باشد:

2-4-6-10-16-20-25-32-40-50-63