کلید محافظ موتور (MPCB) – کلید حرارتی

یکی از تجهیزات اتوماسیون و برق صنعتی که در تابلوهای فرمان موتوری مورد استفاده قرار می گیرد، کلید MPCB (مخفف motor protection circuit breaker به معنای مدار حفاظت قطع کننده موتور )است. این کلید با نام “کلید حرارتی” نیز شناخته می شود.کلید حرارتی برای حفاظت در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه در موتور استفاده می گردد.

کلید محافظ موتور

 برای محافظت از موتور در برابر اتصال کوتاه و اضفه بار از کلید محافظ موتور استفاده می شود  براى عمل رله، معمولاً آن را روى(۸ /  ۱ تا ۵/ ۱   برابر جریان نامى). وقتی که جریان از حد تنظیم شده بیش تر شود، عضو حرارتى رله عمل کرده و مدار را قطع مى کند. عضو مغناطیسى این رله از یک هسته آهنى ثابت و یک هسته متحرک و یک بوبین تشکیل شده است؛ به طورى که هسته ى متحرک از طریق نیروى یک فنر به طرف بالا کشیده شده است. وقتى که جریان از حد تنظیم شده بالاتر رود یا در مدار اتصال کوتاه به وجود آید، بوبین مغناطیس شده هسته ى متحرک را به سمت

پایین مى کشد و باعث قطع کنتاکت هاى متصل به هسته ى متحرک مى شود؛ در نتیجه رله ى مدار را قطع مى کند. مدت زمان عمل رله بسیار کم است؛ به همین دلیل این رله را رله ىسریع مىکند.

برق - مهندس ابزار

 کلید محافظ موتور مى تواند جایگزین فیوز و بى متال در مدارهاى صنعتى شود

 بر این اساس موارد زیر را می توان از طریق این کلید حفاظت نمود 

  • اضافه بار 
  • اتصال کوتاه
  • دو فاز شدن 
  • کاهش ولتاژ 

مزایای استفاده از کلید محافظ موتور 

  • عدم نیاز به قطعات جانی بیشتر 
  • ظرفیت قطع جریان بالا 
  • امکان ایجاد هماهنگی با سایر تجهیزات حفاظتی 
  • کاهش چشمکیر در حجم و کار سیم کشی

امکانات جانبی کلید های حرارتی:

کنتاکت های کمکی

استفاده از این کنتاکت ها در مانیتورینگ و مدار فرمان می باشد، که با باز و بسته شدن کلید و کنتاکت های اصلی ، کنتاکت های کمکی نیز تغییر وضعیت می دهند. کاربرد این کنتاکت ها عبارتند از:

  1.  مانیتورینگ روشن/خاموش بودن موتور: با اتصال یک فاز به ترمینال های ۱۳ و ۲۱ و اتصال لامپ سیگنال سبز رنگ به ترمینال ۱۴ ، به نشانه روشن بودن موتور و لامپ سیگنال قرمز رنگ به ترمینال ۲۲ ،به نشانه خاموش بودن موتور.
  2.  مانیتورینگ از طریق PLC: کافیست ترمینال های ۱۳ و ۲۱ را به ۲۴VDC متصل نماییم و ترمینال های ۱۴ و ۲۲ به ورودی های دیجیتال PLC